פרוייקטים
  

טל:                  09-7404981

פקס:                09-7427567

נייד:               050-2922777

מייל:  nadel-b@zahav.net.il